Jouw privacy in onze seniorie primeert…

Seniorie Abri Klavertje Vier - Stekene - Opdrachtverklaring

In Seniorie Abri Klavertje Vier, gesitueerd in Stekene nabij een natuurgebied, streven we ernaar om de continuïteit van de thuissfeer voor de bewoner maximaal te garanderen.

Een eigen thuis

We geven de bewoners de mogelijkheid hun flat persoonlijk in te richten met eigen meubilair. We hechten veel belang aan de privacy van de inwonende senioren en bieden een maximaal geïndividualiseerd verblijf aan ongeacht de ideologische, filosofische of godsdienstige overtuiging.

Abri Klavertje Vier in Stekene gelooft in volgende waarden:

  • De menselijke waardigheid eerbiedigen
  • De bewoners, familie en vrienden een goed gevoel geven
  • Hulp bieden door professioneel opgeleide medewerkers en externe diensten
  • Luisterbereidheid en inspelen op de noden van de bewoners
  • De veiligheid en geborgenheid verzekeren behoren tot de opdrachten

Respect voor autonomie

Wij respecteren de autonomie van de residenten en bieden hen tal van mogelijkheden om hun sociale contacten te onderhouden of te verrijken.

Zo kunnen ze terecht in ons voortreffelijk restaurant, genieten van een tasje koffie op het terras of deelnemen aan ons gevarieerd animatieaanbod. En in de gezellige ontmoetingsruimte zijn al heel wat tijdloze vriendschappen gesmeed.

In samenspraak met de bewoner, familie, de medewerkers, huisartsen, vrijwilligers én met respect voor ieders inbreng en professionaliteit, wordt de dienstverlening individueel georganiseerd steeds uitgaand van de wensen van de resident. Iedereen neemt zijn verantwoordelijkheid op en houdt zich aan het beroepsgeheim.

Seniorie Abri Klavertje Vier stelt zijn doelstellingen continu bij om altijd te voldoen aan de noden en verwachtingen van de senioren. Ook garanderen wij een marktconforme prijs en topkwaliteitsvoorzieningen.

De directie en medewerkers stellen zich tot doel elke bewoner een echte THUIS aan te bieden, een plaats waar het aangenaam is om ouder te worden.

Seniorie Abri Klavertje Vier - Stekene Cedronbeekstraat 35  -  9190 Stekene  -  België  -  Ligging Tel.: 03 790 00 00 -  Fax: 03 779 46 95  -  abri.bvba@skynet.be -  BTW BE0463 058 994
Back to Top